سرمایه‌گذاری در نزدیک چگونه کار می‌کند؟

  • برنامه سرمایه گذاری ویژه برای هر فرد
  • شروع با کمترین میزان سرمایه
  • رصد کردن لحظه‌ای وضعیت دارایی
  • برداشت سود یا کل سرمایه در هر زمان

انتخاب هدف سرمایه گذاری

برای شروع لازم است هدف خود را از سرمایه گذاری مشخص کنید و سپس به چند سوال کوتاه برای سنجش ریسک پذیری پاسخ دهید.

تعیین مقدار سرمایه اولیه

با تعیین مقدار سرمایه اولیه برای شروع، برنامه پیشنهادی سرمایه گذاری به شما ارائه داده می‌شود.

تایید نهایی و پرداخت

پس از تایید برنامه پیشنهادی نزدیک و انجام فرایند پرداخت، سرمایه گذاری شروع آغاز می‌شود.

ﭘﺲ ﻓﺮﺻﺖ رو از دﺳﺖ ﻧﺪﯾﺪ!

از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮدای ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻣﺸﺎوره و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻠﺘﺮﯾﻦ اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﻣﯽ‌ﺧﻮرﯾﻢ.

ﭘﺲ ﻓﺮﺻﺖ رو از دﺳﺖ ﻧﺪﯾﺪ!

سرمایه گذاری برای سفر
سرمایه گذاری برای فرزندان
سرمایه گذاری برای بازنشستگی

ﭘﺲ ﻓﺮﺻﺖ رو از دﺳﺖ ﻧﺪﯾﺪ!

ما در نزدیک باور داریم

۱

مشارکت با سرمایه دلخواه

باور داریم که هر کسی با هر درآمدی باید بتواند در سازوکار مالی مشارکت کند؛ درست به همین دلیل محصولاتی ارائه داده‌ایم که به شما این امکان را می‌دهد تا با چارچوب‌های خودتان و آن طور که می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید. مهم نیست چه قدر درآمد دارید و برای چه مدتی می‌خواهید سرمایه گذاری کنید، مهم این است که در طول این مسیر ما نزدیک شماییم.

۲

شفافیت در سرمایه‌گذاری

باور داریم این حق شماست که بدانید چه طور سرمایه‌تان معامله می‌شود. بنابراین در هر ساعتی از روز می‌توانید مسیر سرمایه خود را رصد کنید؛ این‌که چه قدر و کجا معامله شده یا سودتان در هر مقطع از سرمایه‌گذاری چه قدر بوده است؛ این مسیر را از نزدیک نظاره کنید.

۳

صراحت، صداقت و امنیت

باور داریم که باید همه مسائل را ساده، صریح و صادقانه با شما در میان بگذاریم و به این ترتیب به اعتماد شما اولویت بیشتری داده‌ایم. امنیت و حریم خصوصی شما برای ما مهم بوده و باید بدانید که اطلاعات شما نزد ما محفوظ است و جز برای برنامه‌ریزی مالی خودتان برای اهداف دیگری بررسی نمی‌شود.

سرمایه‌گذاری در نزدیک به پشتوانه صندوق سرمایه‌گذاری کاریزما

برخی از تجربه‌ها شما

تلاش ما این است که بتوانیم شما را با حسی خوب در سرمایه‌گذاری‌های مالی‌تان همراهی کنیم.