نزدیک،

پلتفرم هوشمند سرمایه‌گذاری بلندمدت

پلتفرم سرمایه‌گذاری نزدیک

نگرانی برای حفظ ارزش هر نوع سرمایه‌ای را به حداقل می‌رسانیم!

پلتفرم سرمایه گذاری نزدیک بعد از ماه‌ها ایده پردازی و تحقیق، در زمستان ۱۳۹۷ شروع به کار کرد. این پلتفرم، علاوه بر اینکه دسترسی عموم مردم را به مشاوره مالی فراهم می‌سازد، به تسهیل مکانیزم‌های بازار سرمایه نیز می‌پردازد.

سرمایه‌های کم

هر میزان سرمایه‌ای که دارید برای ما ارزشمند است. این قسمت برای سه خط طراحی شده است تا خصوصیات نزدیک را توضیح دهد.

سرمایه‌های کم

هر میزان سرمایه‌ای که دارید برای ما ارزشمند است. این قسمت برای سه خط طراحی شده است تا خصوصیات نزدیک را توضیح دهد.

سرمایه‌های کم

هر میزان سرمایه‌ای که دارید برای ما ارزشمند است. این قسمت برای سه خط طراحی شده است تا خصوصیات نزدیک را توضیح دهد.

خانواده نزدیک

نزدیک ارزش‌هایمان

در دوردست‌ها پشت کوه‌هایی از کلمات، جمله‌های درخشانی زندگی می‌کنند که به هر موضوعی جان می‌بخشند و هر خواننده‌ای را مجذوب خود می‌کنند. آن دوردست‌ها دهکده‌ای از نگارش صحیح و بی‌بدیع در ساحل اقیانوس متن‌های پر التهاب است که به خوانندگانی که به آن‌جا سفر می‌کنند لذت تجربه‌ای آرامش‌بخش را هدیه می‌دهد.

ما نزدیک هستیم

موفقیت‌هایی که به آن‌ها نزدیک شدیم

۲۰۱۶۲

عنوان دستاورد

توضیحی مختسر ادر دوردست‌ها پشت کوه‌هایی از کلمات، جمله‌های درخشانی زندگی می‌کنند که به هر موضوعی جان می‌بخشند.

۲۰۱۶۲

عنوان دستاورد

توضیحی مختسر ادر دوردست‌ها پشت کوه‌هایی از کلمات، جمله‌های درخشانی زندگی می‌کنند که به هر موضوعی جان می‌بخشند.

۲۰۱۶۲

عنوان دستاورد

توضیحی مختسر ادر دوردست‌ها پشت کوه‌هایی از کلمات، جمله‌های درخشانی زندگی می‌کنند که به هر موضوعی جان می‌بخشند.

ما در نزدیک باور داریم

فرهنگ سازمانی یا یک باور دوستانه تاثیرگذار

در ته چشمهای او یک روح انسانی دیده می‌شد، در نیم شبی که زندگی او را فراگرفته بود یک چیز بی پایان در چشمهایش موج می‌زد و پیامی باخود داشت که نمی‌شد آنرا دریافت، ولی پشت نی نی چشم او گیر کرده بود. آن نه روشنایی و نه رنگ بود، یک چیز باورنکردنی مثل همان چیزی که در چشمان آهوی زخمی دیده می‌شود بود، نه تنها یک تشابه بین چشمهای او و انسان وجود داشت، بلکه یک نوع تساوی دیده می‌شد.

فرهنگ سازمانی یا یک باور دوستانه تاثیرگذار

در ته چشمهای او یک روح انسانی دیده می‌شد، در نیم شبی که زندگی او را فراگرفته بود یک چیز بی پایان در چشمهایش موج می‌زد و پیامی باخود داشت که نمی‌شد آنرا دریافت، ولی پشت نی نی چشم او گیر کرده بود. آن نه روشنایی و نه رنگ بود، یک چیز باورنکردنی مثل همان چیزی که در چشمان آهوی زخمی دیده می‌شود بود، نه تنها یک تشابه بین چشمهای او و انسان وجود داشت، بلکه یک نوع تساوی دیده می‌شد.

فرهنگ سازمانی یا یک باور دوستانه تاثیرگذار

در ته چشمهای او یک روح انسانی دیده می‌شد، در نیم شبی که زندگی او را فراگرفته بود یک چیز بی پایان در چشمهایش موج می‌زد و پیامی باخود داشت که نمی‌شد آنرا دریافت، ولی پشت نی نی چشم او گیر کرده بود. آن نه روشنایی و نه رنگ بود، یک چیز باورنکردنی مثل همان چیزی که در چشمان آهوی زخمی دیده می‌شود بود، نه تنها یک تشابه بین چشمهای او و انسان وجود داشت، بلکه یک نوع تساوی دیده می‌شد.

سرمایه‌گذاری در نزدیک به پشتوانه صندوق سرمایه‌گذاری کاریزما

برخی از تجربه‌ها شما

تلاش ما این است که بتوانیم شما را با حسی خوب در سرمایه‌گذاری‌های مالی‌تان همراهی کنیم.

پله‌های پیشرفت را باهم می‌داریم

پیشتر او قیود و احتیاجات گوناگون داشت. خودش را موظف می‌دانست که به صدای صاحبش حاضر شود، که شخص بیگانه و یا سگ خارجی را از خانه صاحبش بتاراند، که با بچه بازی بکند، با اشخاص دیده شناخته چه جور تا بکند، با غریبه چه جور رفتار بکند، سر موقع غذا بخورد.

تجربه همراهی با نزدیک

دریافت آخرین روش‌های مدیریت سرمایه و سرمایه‌گذاری