فرزندانتان را برای قدم‌های بزرگتر آماده کنید.

با سرمایه گذاری برای آن‌ها،
مسیر رسیدن به رویاهایشان را هموار کنید.

سرمایه گذاری برای فرزندان

نزدیک، همراه مطمئن شما در مسیر سرمایه گذاری برای آینده‌‌ی درخشان فرزندانتان خواهد بود.

فرزندان، بسیار زودتر از آن چیزی که فکرش را می‌کنیم بزرگ می‌شوند. هر چه زودتر به فکر شروع سرمایه گذاری برای آن‌ها باشید، سرمایه بیشتری را برای ساختن آینده آن‌ها کنار خواهید گذاشت.

با یک برنامه بهینه و متناسب با شرایط اقتصادی، سرمایه گذاری برای فرزند خود را ادامه دهید.

برای هدف‌های مختلف فرزندتان، از هزینه دانشگاه تا هزینه ازدواج، حساب‌های سرمایه گذاری متفاوت در نظر بگیرید.

در موعد مشخص، سرمایه را برداشت کرده و اجرای برنامه‌های فرزندتان را امکان پذیر کنید.

فراهم کردن یک زندگی مناسب برای فرزندان، نیاز به برنامه‌ریزی دقیقی دارد. همه‌ی ما برای فرزندانمان، از بدو تولد تا زمانی که استقلال می‌یابند، هزینه‌های مختلفی را در نظر می‌گیریم؛ هزینه‌هایی که می‌توانند به درمان، تحصیل و یا ازدواج آن‌ها اختصاص یابند. یک برنامه‌ریزی مالی دقیق، راه حلی است که از طریق آن می توانید بار آنی این هزینه‌ها را کمتر کنید و زندگی بهتری را برای فرزندانتان رقم بزنید. «نزدیک»، با تحلیل حرفه‌ای بازار سرمایه و بکارگیری کارشناسان مالی مجرب، تهیه‌ی این برنامه‌ی مالی دقیق و تامین آینده‌ی فرزندانتان را ممکن می‌سازد.

فرض کنید که سرمایه گذاری برای فرزندتان را از پنج سالگی شروع کرده و تمایل دارید در بیست سالگی این سرمایه را به او تحویل دهید. در نمودار روبرو، می‌توانید تفاوت سرمایه گذاری در نزدیک و سرمایه گذاری سنتی را، طی این دوره‌ی پانزده ساله مشاهده کنید.

شروع سرمایه گذاری

زمانی که فرزندانتان مشغول بازی هستند برای آینده آنها سرمایه گذاری کنید.